Skip to main content

İnsan ve Kariyer

Mutlu Çalışanlarla, Sürdürülebilir Bir Dünya

Amaç

Bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar sağladığı bir kurumsal kültürün oluşması için gerekli yaklaşımları tanımlıyor ve uygulamalar geliştiriyoruz.

Vizyon

Çalışanlarımıza değer verip sürekli gelişimlerini desteklerken, çağdaş uygulamalarımız ile kendilerini mutlu, özgür ve sorumlu hissettikleri bir kurum kültürü yaratıyoruz.

Strateji

Yeşilova’da “Mutlu çalışanlarla sürdürülebilir bir dünya” mottomuzla çıktığımız yolda insan kaynakları politikaları ışığındaki tüm uygulamalarımızı Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya da aidiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmaksızın fırsat eşitliği çerçevesinde uyguluyoruz.

İnsan ve Kariyer Politikalarımız

İşe Alım Politikası

Yeşilova Holding işe alımda; Kurum kültürünün değerleri ve ilkelerine uygun, belirlenmiş olan yetkinliklere sahip, değişim ve gelişimin bir parçası olabilecek, sinerji ve iş birliği içinde istikrarlı katma değer oluşturabilecek yeni yeteneklerin kazanımına odaklanır.

Eğitim ve Gelişim Politikası

Her kademede görev yapan çalışanların gerek kurum hedefleri gerekse kişisel kariyer hedefleri doğrultusunda mesleki ve kültürel gelişimlerini sürekli destekler. Çalışanların katkılarını en üst düzeyde sağlamaları için kendini gerçekleştirme yolculuğuna teşvik eder.

Performans Yönetimi Politikası

Yeşilova Holding ve Grup şirketlerinin ana stratejileri, amaçları ve hedefleri doğrultusunda yön birliği sağlamak açısından, çalışanların bireysel performanslarının kurumun performans sonuçlarına etkisinin ilişkilendirerek birliktelik ve dayanışma kültürü oluşturur.

Ücret Yönetimi Politikası

Yeşilova Holding ve Grup Şirketlerinde yapılan her iş son derece önemli ve kıymetlidir. Uluslararası ücret sistemleri baz alınarak tanımlı, şeffaf ve adil bir ücretlendirme modeli ile eşit işe eşit ücret ilkesi ışığında çalışanların haklarını gözetir ve olanakları geliştirilmeye odaklanır.

Kariyer Yönetimi Politikası

Büyüyen Yeşilova ailesinde ihtiyaç duyulan kadroların iç kaynaklar ile karşılanması esas alınmış olup çalışanların oluşabilecek kariyer fırsatlarında değerlendirilebilmeleri için; tanımlanmış uygulama kuralları ve gereklilikler çerçevesinde fırsat eşitliğini sağlar.  Çalışanları gelecekteki görev değişimleri ve terfilere hazırlamak için beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanır.

Takdir ve Ödüllendirme Politikası

Kurumsal ve bireysel kazanımı birlikte ele alarak, çalışanların fayda yaratmaya cesaretlendirildiği, özendirildiği ve teşvik edildiği bir kazan-kazan ortamı oluşturur.

İç iletişim Politikası

Sağlıklı bir organizasyonun temelinde kaliteli ve içten bir iletişim yatar. Her seviyedeki kadrolarla pozitif ve şeffaf iletişimin yaşatılmasını ve geliştirilmesini mümkün kılar.

1800

Çalışan

8

Şirket

Yeşilovalı
Olmak

Seçme Yerleştirme Süreci

Aramıza katılacak yeni adaylara seçme yerleştirme sürecinde yetkinlik bazlı mülakat teknikleri ve pozisyonun beklenen niteliklerine göre test ve envanter uygulaması yapıyoruz. Değerlendirme merkezinde adayın mevcut durumu ile pozisyonun mesleki ve davranışsal yetkinlik karşılaştırması yaparak doğru işe doğru adayı yerleştirmeyi amaçlıyoruz.

Performans Yönetimi Süreci

Performans yönetim sisteminde şirket ana stratejilerine hizmet eden bireysel hedefleri belirliyor, hedeflerin yıl ortası ara değerlendirme ve yıl sonu nihai değerlendirmelerini yapıyoruz. Performans sürecinde hedeflerin yanı sıra çalışanın yetkinliklerini de ölçümlüyor gelişim planlarını ortaya koyuyoruz.

Yetenek Yönetim Süreci

Yeşilova Holding yetenek yönetim modelinde; potansiyelleri elverişli bireylerin, performansları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda başarılı bir geleceğe sahip olmaları için ihtiyaç duydukları rehberliği ve güdülemeyi sağlamayı amaçlıyoruz.

Kariyer Yönetim Süreci

Kariyer yönetimi modelinde görev değişikliği, terfi atama ve rotasyon uygulamalarının kurallarını tanımlıyor, organizasyonel performansı iyileştirmek, çalışan motivasyonu ve bağlılığını arttırmak, çalışanların kariyerine katkı sağlamak amaçlarıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yeşilova Liderlik Modeli

Yeşilova liderlik modeli ile liderlik kültürünün sağlam temellere oturtularak gelişiminin sürekli olmasını amaçlıyoruz. Modelin her bir uygulama alanı ile ilgili liderlerimizin ihtiyacı olan desteklerin sağlanması ile Yeşilova liderlik kültürünün gelişimi sürdürülebilir hale geleceğine inanıyoruz.

Yeşilova

Akademi

Yeşilova Akademi’de odağında gelişim olan ekipler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Yeşilova Akademi’de çalışanlarımızın bilgi, beceri düzeylerinin artması, kazandıkları teknik yetkinlikleri uygulayabilmeleri, uzmanlıklarını gösterebilmeleri ve Yeşilova değerlerini benimsemeleri için çalışıyoruz. Gelişim takvimi doğrultusunda eğitim programlarını planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Yeşilova Akademi çalışma arkadaşlarımızın gelişimi için iç-dış eğitmenler ile, sınıf içi, sınıf dışı, iş başı eğitimi, e-öğrenme, mobil uygulamalar gibi farklı eğitim araç ve yöntemlerini kullanıyor süreci verimli ve etkin bir şekilde yürütüyoruz.

Yeşilova Akademi’ nin gelişim odak alanları ;

Mesleki Teknik Beceriler Okulu

Uygulamalara ve mesleki becerilere yönelik yöntem,yol ve deneyim kazandırarak çalışanlarımızın profesyonel iş yetkinliklerinin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini mesleki ve teknik beceriler okulu çatısı altında tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Kurum Kültürü Okulu

Yeşilova kültürünü yaşatmak, değerlerini korumak ve örnek davranışlar sergilenmesini sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini kurum kültür okulu çatısı altında tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Liderlik Okulu

Yeşilova Liderlik Modelinde belirlenen liderlik yetkinlikleri gelişiminin sürekli olmasını sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini liderlik okulu çatısı altında tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Okul

İş ve sosyal yaşamda “ ekip ruhu yaratma “ bakış açısı ile paralel olarak sosyo – kültürel ve eğlenceli etkinlikler ile mutlu çalışma ortamının kapılarını aralıyoruz.

YEŞİLOVA SOKAK

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulüpleri

Yeşilova Holding çalışanlarının iş – özel yaşam dengesine katkı sağlamak, kurum içi iletişimi arttırmak ve kurum kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan sosyal kulüplerin, kurum içi ve dışında gerçekleştirdiği etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını sağlayarak çalışan motivasyonuna katkı sağlıyoruz. Aktif olarak faaliyetlerine devam eden kulüplerimiz;

Tenis

Basketbol

Takı Tasarımı

Fotoğrafçılık

Doğa

Yoga

Balıkçılık

Voleybol

Kitap

Kariyer olanaklarımızı keşfedin